Zaimki rosyjskie - tabelki

Zaimki wskazują przedmioty, osoby lub ich cechy. Zastępują w ten sposób rzeczowniki lub przymiotniki. W języku rosyjskim jest wiele zaimków: osobowe, dzierżawcze, wskazujące, pytające, przeczące i zwrotne. My skupimy się na pierwszych czterech. Te są najistotniejsze.

Zaczniemy od zaimków osobowych. Wskazują one na wykonawcę czynności. Zaimki osobowe w liczbie pojedynczej odmieniają się przez osoby.

l. p.
l. mn.
я ja мы my
ты ty вы wy
он on они oni
она ona
оно ono

Zaimki osobowe odmieniają się przez przypadki. Odmiana jest podobna, jak w języku polskim, więc możesz się posiłkować rodzimym językiem. Trochę problemów może sprawić dopełniacz i celownik zaimków osobowych ja i ty. Dzieje się to tak dlatego, że w języku polskim dopełniacz i celownik mają taką samą formę, a w rosyjskim różną. Należy zadać pytanie przypadku, co pomoże prawidłowo użyć zaimka. Odmiana poniżej:

przypadek я ты он
оно
она они
M. я ты он
оно
она они
D. меня тебя его её их
C. мне тебе ему ей им
B. меня тебя его её их
N. мной тобой (н)им (н)ей
ею
(н)ими
Msc. мне тебе нём ней них

Zostańmy na chwilę przy miejscowniku. Czy widzisz, że pojawiła się dodatkowa spółgłoska na początku zaimka? Jest to spowodowane tym, że ten przypadek odpowiada na pytanie o kim? o czym?, czyli występuje przed pytaniem samogłoska o. Jeśli przed zaimkiem zaczynającym się na samogłoskę pojawi się przyimek zakończony na samogłoskę, wówczas zaimek dostanie"promocyjnie" spółgłoskę n, jak widać to w przypadku narzędnika.

Zaimki dzierżawcze informują, do jakiej osoby należy dany przedmiot. Odpowadają na pytania: czyj? (znajdziesz je w tabeli niżej). Zaimki dzierżawcze pierwszej i drugiej osoby liczby pojedynczej i mnogiej odmieniają się przez rodzaje, liczby i przypadki. W liczbie pojedynczej zaimki występują w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim, a liczba mnoga jest wspólna dla wszystkich rodzajów.

zaimek
osobowy
zaimek dzierżawczy
r. m.
zaimek dzierżawczy
r. ż.
zaimek dzierżawczy
r. n.
zaimek dzierżawczy
l. mn.
я мой моя моё мои
ты твой твоя твоё твои
он его его его его
она её её её её
оно его его его его
мы наш наша наше наши
вы ваш ваша ваше ваши
они их их их их

Przejdźmy teraz do odmiany zaimka dzierżawczego мой (mój) i твой (twój). Zwróć uwagę na formę narzędnika i miejscownika. To one sprawiają najwięcej problemów w odmianie:

przypadek мой
моё
моя мои твой
твоё
твоя твои
M. мой
моё
моя мои твой
твоё
твоя твои
D. моего моей моих твоего твоей твоих
C. моему моей моим твоему твоей твоим
B. мой/моего
моё
мою мои
моих
твой
твоего
твоё
твою твои
твоих
N. моим моей моими твоим твоей твоими
Msc. моём моей моих твоём твоей твоих

Zaimki dzierżawcze jej i jego nie odmieniaja się, ale mogą określać rzeczownik i jego rodzaj.


Przejdźmy teraz do zaimków wskazujących. Jak sama nazwa mówi, wskazują one położenie danego przedmiotu lub osoby. Odmieniają się przez osoby i liczby. Najczęsciej występujące to:

zaimki wskazujące tłumaczenie
этот стол ten stół
эта юбка ta spódnica
это окно to okno
эти люди ci ludzie

Zaimki pytające używamy w pytaniach. W zależności od tego, czego chcemy się dowiedzieć, stosujemy odpowiedni zaimek pytający. Najczęściej stosujemy następujące zaimki:

zaimek pytający tłumaczenie zastosowanie
кто kto pytanie o osobę
что co pytanie o rzecz
чей czyj pytanie o przynależność do kogoś, czegoś,
rodzaj męski
чья czyja pytanie o przynależność do kogoś, czegoś,
rodzaj żeński
чьё czyje pytanie o przynależność do kogoś, czegoś,
rodzaj nijaki
чьи czyi pytanie o przynależność do kogoś, czegoś,
liczba mnoga
какой jaki pytamy o przymiotnik i jego cechę,
rodzaj męski
какая jaka pytamy o przymiotnik i jego cechę,
rodzaj żeński
какое jakie pytamy o przymiotnik i jego cechę,
rodzaj nijaki
какие jacy pytamy o przymiotnik i jego cechę,
liczba mnoga
который który pytamy o cechę, kolejność, rodzaj męski
которая która pytamy o cechę, kolejność, rodzaj żeński
которое które pytamy o cechę, kolejność, rodzaj nijaki
которые którzy pytamy o cechę, kolejność, liczba mnoga
сколько ile pytamy o ilość

Najczęściej używasz pytań odnoszących się do rzeczowników, czyli kto? i co? Stosujesz je w pytaniach przypadków. Warto je zapamiętać:)

przypadek zaimek кто
zaimek что
M. кто что
D. кого чего
C. кому чему
B. кого что
N. c кем c чем
Msc. o ком o чём

Na sam koniec podam ci odmianę zaimka pytającego какой (jaki). Jest on często stosowany, ponieważ za jego pomocą uzyskujemy informacje odnośnie cechy jakiejś osoby, przedmiotu, czyli przymiotnik:

przypadek zaimek какой
r. m.
zaimek какое
r. nij.
zaimek какая
r. ż.
zaimek какие
l. mn.
M. какой
какое какая
какие
D. какого какого какой
каких
C. какому какому какой каким
B. какой
какого
какое какую какие
каких
N. каким каким какой какими
Msc. каком каком какой каких

Zobacz, że zaimki rodzaju męskiego i nijakiego odmieniają sie podobnie, rodzaj żeński ma 4 takie same końcówki. Liczba mnoga odmienia się jak w języku polskim. Nie jest więc tak dużo nauki:)

Na tym kończymy zaimek.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.